علی سلطانی

علی سلطانی

یک برنامه نویس تحت وب :) فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
تعداد مقالات: ۱۰۱ مقاله